zondag 26 mei 2013

Rasexamen Bolognezer

Op 25 mei 2013 werd er door de Raad van Beheer in samenwerking met de Pekingees- en Dwergspaniel Club een rasexamen voor de Bolognezer georganiseerd in het Dog Centre in Zaltbommel.

4 kandidaten gingen op voor het volledige examen en 1 voor een compact examen.

3 Bolognezer teefjes en 3 Bolognezer reuen werden geshowd zodat de kandidaten daar hun rapport over konden schrijven en naderhand met de examinatoren bespreken. Tevens moest er een theorie examen afgelegd worden.

De examinatoren waren mevr. Pamela Runderkamp en dhr. Hans Hilverda.

Uiteindelijk konden zij twee kandidaten voor het volledige examen feliciteren en ook de kandidaat voor het compacte examen. Helaas zijn er twee kandidaten gezakt, we hopen op een snel herexamen voor deze kandidaten.

Voor nu hebben we er dus 3 raskeurmeester voor de Bolognezer bij.
Bij deze feliciteren wij:
Anita Roskam- van Bergen en Hildeward Hoenderken met het behalen van het volledige examen

en Wilma Weijmans met het behalen van het compact examen .

Succes bij het jureren van dit prachtige ras!

Resultaten WDS 2013

Op 18 mei 2013 werd de Wereld Hondenshow gehouden in Budapest.

Op de foto de BOB en BOS Bolognezer


Dhr. Guido Vandoni (I) was jury voor de Bolognezer.
Hij kwam tot de volgende resultaten:

BOLOGNESE


MINOR PUPPY KAN-DOG-RÜDE

11882 MESTERGOMI WHITE KING Bol.7078/13 2013.01.06

Mestergomi White Magic - Mestergomi Bonnie

T: Mesterné Spanyik Andrea (HU) t: Mesterné

Spányik Andrea

Best minor puppy

FIATAL-JUNIOR-JUGEND KAN-DOG-RÜDE

11884 HUNKY-DORY TSAR SE20099/2012 2012.01.18

Annibale - Radamantino Dulcinea

T: Fredrika Rönquist (SE) t: Fredrika Rönquist HPJ, Fiatal világgyőztes / Junior World Winner

NYÍLT-OPEN-OFFENE KAN-DOG-RÜDE

11892 AQUAVIT HOTBLOODED SE14802/2011 2010.12.27

Nao Apháia - Dana Bell Valasta

T: Carina Johansson (SE) t: Pia Sundqvist Világgyőztes / World Winner (CACIB), Best junior

KÖLYÖK-PUPPY-JÜNGST SZUKA-BITCH-HÜNDIN

11908 ENNESSIE JANDALUZ Bol. 7070/H/13 2012.08.28

Bianco Passione Donato - Zaketa Valsské Hory

T: Tuceková Drahomira (HU) t: Dinnyés István Best puppy

FIATAL-JUNIOR-JUGEND SZUKA-BITCH-HÜNDIN

11911 RADAMANTINO ELISA ROI 12/57186 2012.01.24

Radamantino Cosimo - Radamantino Sveva

T: Maria Luisa Friggi (IT) t: Maria Luisa Friggi HPJ, Fiatal világgyőztes / Junior World Winner

GYŐZTES-CHAMPION SZUKA-BITCH-HÜNDIN

11930 HUNKY-DORY INVINCIBLE S36757/2006 2006.04.28

Annibale - Radamantino Giulia

T: Fredrika Rönquist (SE) t: Fredrika Rönquist Világgyőztes / World Winner (CACIB), Best of Breed (BOB)

ÉRETT-VETERAN SZUKA-BITCH-HÜNDIN

11934 GYÖNGYÖSI PELYHES RAJSZA MET.Bol.5172/04 2001.10.24

Alex Malmav - Gyöngyösi Pelyhes Ramszesz

T: Tresó Adrienn (HU) t: Tóth Katalin Best Veteran, Veterán világgyőztes / Veteran World Winner

maandag 13 mei 2013

Let op! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Informatiebijeenkomst voor fokkers


Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de informatiebijeenkomst over een koopcontract voor fokkers en belangstellenden op 17 mei te Zwolle. Mocht u deze bijeenkomst nog willen bijwonen, geef uw naam dan z.s.m. aan ons door.
 
Of telefonisch: 0485-531807 bij Marjolijn Dirkx– van Schoonhoven
        

Op 12 december 2012 is er door de Rechtbank Breda vonnis gewezen in een procedure, die werd aangespannen door een pupkoper van een Ierse Setter tegen de fokker van deze hond. De hond is ten gevolge van epilepsie ingeslapen. De uitspraak van de kantonrechter stelt, dat de fokker toerekenbaar tekort is geschoten in nakoming van de koopovereenkomst en dat zij daarom schadeplichtig is wat betreft de koopsom, de geleden schade en er is zelfs smartengeld aan de koper toegekend. Het bedrag dat de fokker aan de koper moet voldoen bedraagt ongeveer € 6.000,-. De media zijn boven op dit verhaal gesprongen, zodat de actualiteitenprogramma’s en de kranten vol stonden van dit item.
Stichting Dier & Recht roept inmiddels, in vervolg op dit vonnis, kopers op zich bij haar te melden, ten einde de mogelijkheden te onderzoeken fokkers aansprakelijk te stellen voor gebreken, die zich eventueel gemanifesteerd hebben bij de gekochte hond en o.a. de gemaakte medische kosten op hen te verhalen. De oproep geldt niet alleen voor onlangs gekochte honden, maar ook voor honden die tot 5 jaar geleden zijn aangeschaft. De rashondenfokkerij en met name de fokkers zijn hiermee vogelvrij verklaard.
Het is nu voor fokkers van rashonden van groot belang, dat zij zich laten informeren over de beperking van hun juridische aansprakelijkheid door middel van het koopcontract.
Het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielcub  heeft daarom een informatieavond georganiseerd voor onze fokkers en andere belangstellenden.
De lezing wordt gegeven door mr. Frenk Bonefaas en zijn vrouw mr. Anne Greet Bonefaas. Zij staan de fokker van de Ierse Setter bij in het hoger beroep. Bijkomend voordeel is dat ze zelf ook kynoloog zijn. Tijdens deze lezing kunnen door fokkers of andere geïnteresseerden vragen worden gesteld. Bovendien wordt na de presentatie een koopcontract ter beschikking gesteld. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De lezing wordt gegeven op 17 Mei a.s. om 20.00 uur in het  Show Dog Centre -
Hermelenweg 160 - 8028 PL ZWOLLE - info@showdogcentre.nl

De kosten bedragen € 5,00 pp voor leden en 7,50 voor niet leden. 
Dit moet contant bij de ingang van de zaal worden afgerekend (liefst gepast). De prijs is inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst en in de pauze.

Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Let op: vol = vol . Bij voldoende aanmeldingen zal er een tweede bijeenkomst georganiseerd worden. Dit zal gecommuniceerd worden per mail en op de clubwebsite!
  

Nieuws BALV


Op 1 mei 2013 is er een BALV geweest. Hierin is besproken dat Rinske van der Meulen-Tuinstra de nieuwe voorzitter wordt van de Pekingees- en Dwergspanielclub. De pupinformatie gaat vanaf heden uitgevoerd worden door Hannie Lexmond.
Alle Verenigingsfokreglementen zijn goed gekeurd op de BALV en zullen nu ter goedkeuring naar de Raad van Beheer worden gestuurd. De huidige Rasspecifieke Fokreglementen blijven nog geldig tot dat de Verenigingsfokreglementen door de Raad van Beheer zijn goed gekeurd. Wij houden u op de hoogte.