maandag 13 mei 2013

Let op! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de Informatiebijeenkomst voor fokkers


Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de informatiebijeenkomst over een koopcontract voor fokkers en belangstellenden op 17 mei te Zwolle. Mocht u deze bijeenkomst nog willen bijwonen, geef uw naam dan z.s.m. aan ons door.
 
Of telefonisch: 0485-531807 bij Marjolijn Dirkx– van Schoonhoven
        

Op 12 december 2012 is er door de Rechtbank Breda vonnis gewezen in een procedure, die werd aangespannen door een pupkoper van een Ierse Setter tegen de fokker van deze hond. De hond is ten gevolge van epilepsie ingeslapen. De uitspraak van de kantonrechter stelt, dat de fokker toerekenbaar tekort is geschoten in nakoming van de koopovereenkomst en dat zij daarom schadeplichtig is wat betreft de koopsom, de geleden schade en er is zelfs smartengeld aan de koper toegekend. Het bedrag dat de fokker aan de koper moet voldoen bedraagt ongeveer € 6.000,-. De media zijn boven op dit verhaal gesprongen, zodat de actualiteitenprogramma’s en de kranten vol stonden van dit item.
Stichting Dier & Recht roept inmiddels, in vervolg op dit vonnis, kopers op zich bij haar te melden, ten einde de mogelijkheden te onderzoeken fokkers aansprakelijk te stellen voor gebreken, die zich eventueel gemanifesteerd hebben bij de gekochte hond en o.a. de gemaakte medische kosten op hen te verhalen. De oproep geldt niet alleen voor onlangs gekochte honden, maar ook voor honden die tot 5 jaar geleden zijn aangeschaft. De rashondenfokkerij en met name de fokkers zijn hiermee vogelvrij verklaard.
Het is nu voor fokkers van rashonden van groot belang, dat zij zich laten informeren over de beperking van hun juridische aansprakelijkheid door middel van het koopcontract.
Het bestuur van de Pekingees en Dwergspanielcub  heeft daarom een informatieavond georganiseerd voor onze fokkers en andere belangstellenden.
De lezing wordt gegeven door mr. Frenk Bonefaas en zijn vrouw mr. Anne Greet Bonefaas. Zij staan de fokker van de Ierse Setter bij in het hoger beroep. Bijkomend voordeel is dat ze zelf ook kynoloog zijn. Tijdens deze lezing kunnen door fokkers of andere geïnteresseerden vragen worden gesteld. Bovendien wordt na de presentatie een koopcontract ter beschikking gesteld. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De lezing wordt gegeven op 17 Mei a.s. om 20.00 uur in het  Show Dog Centre -
Hermelenweg 160 - 8028 PL ZWOLLE - info@showdogcentre.nl

De kosten bedragen € 5,00 pp voor leden en 7,50 voor niet leden. 
Dit moet contant bij de ingang van de zaal worden afgerekend (liefst gepast). De prijs is inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst en in de pauze.

Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Let op: vol = vol . Bij voldoende aanmeldingen zal er een tweede bijeenkomst georganiseerd worden. Dit zal gecommuniceerd worden per mail en op de clubwebsite!
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten